Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite

Päivän sini (Ipomoae violacea)
Linkit lyhyine kuvauksineen

Huomio! Alla käyttämäni otsikko- ja jaottelusysteemi on ylimalkainen ja pintapuolinen, koska monet ajattelu- ja uskomussysteemit käsitejärjestelmineen ovat hyvin monisyisiä ja -ulotteisia. En tunne niitä kaikkia tarpeeksi hyvin, ja nekin, jotka muka olen tuntevinani tunnen, tiedän ja merkityksellistän omalla tavallani.

Myös tietyillä ulottuvuuksilla persoonallisena ilmentyvä voi toisilla näyttäytyä persoonattomana ja päinvastoin. Onkin kenties mielekästä koettaa aina hahmottaa, missä yhteydessä asioita puhutaan sekä keille puheet ja opetukset ovat suunnatut. Kaikki ei aina kenties päde kaikille samalla tavoin.
Monet opettajat voi myös sijoittaa samanaikaisesti eri kategorioihin edellä esittelemistäni syistä johtuen.

Aluksi jaottelen linkkejä teoreettisten suuntautumisten mukaan, jonka jälkeen listaan uudemman ajan opettajia käyttäen kahtiajakoa aasialais- ja länsimaissyntyinen. Opettajalistaus on tynkä; siitä puuttuu monia keskeisiä vaikuttajia, ja varmasti monia, joista edes liene mitään laajempaa tietoa.

Voi olla niin, että eräät kaikkein suurimmat opettajat ja vaikuttajat voivat olla täysin tuntemattomia, ja vaikuttaa joillain ainakin minun tietoisuuteni ja ymmärryskykyni ylittävillä tavoilla. Ulkona kohtaamani pullonkerääjä, voi olla erittäin oleellinen ilmentymä universumin ylläpidon kannalta. Minä vain en tyhmyyksissäni ymmärrä, oivalla sitä.

Lopulta tässä itseoivallus -hommassa voi yhdellä, nimittäin älyllisellä sektorilla olla käsittääkseni kyse siitä, että koetan mielen ja järjen avulla ylittää mielen ja järjen. Bhagavad Gîtâssa on tähän sopiva lausunto, jonka mukaan "mattah smritir jñânam apohanam ca" eli Jumalalta tulevat muisti, tieto ja unohdus. Kristillisen perinteen sanoin siis, kaikki (ymmärrys) on Jumalan armoa.


Sisällys

 1. Persoonaton itseoivallus ja Jumala/Jumaluus tai ateismi
 2. Persoonallinen itseoivallus ja Jumala
 3. Sekä persoonallinen että persoonaton itseoivallus ja Jumala
 4. Uudemman ajan opettajia
 5. Henkisistä opettajista...
 6. Länsimaisperäistä synteesiä
 7. Filosofia ja psykologia
 8. Ruumiin hallinta ja ravinto 


1) Persoonaton itseoivallus ja Jumala/Jumaluus tai ateismi
 • Jooga 
  • Erittäin moninainen perinne. Kaikki elämän osa-alueet ja ihmisen toiminnot voivat olla joogaa. Ks. joogasta lisää alempana kohdassa Jooga. 
  • Linkki sanasto -sivulle aiheen tarkempaan selostukseen. 
 • Neo-advaita 
  • Nimitystä käytetään viime aikoina länsimaissa esiintyneistä / esiintyvistä ajattelu-kokemussysteemeistä, joissa painotetaan advaita vedântan ideaa persoonattomuudesta. Kriitikoiden mukaan kuitenkin alkuperäistä advaita vedântaa ei seurata, eikä sen perusteoksissa (esim. Sri Sankaran viveka-cudamani) esitettyjä oppilaan vaatimuksia täytetä. Mm. myöhemmin tällä listalla esiintyvä Eckhart Tolle on joskus luokiteltu neo-advaita -kategoriaan. Niin...luokittelemisesta sinänsä voi olla montaa mieltä monissa eri yhteyksissä.
  • Tarkempia määritelmiä ja kritiikkiä esim: http://spiritualteachers.org/neo_advaita_article.htm 
 • Buddhalaisuus
  • Oleellista on Buddhan opettama jalo kahdeksanosainen tie, jossa maailman ja itsen kärsimyksellisen luonteen oivaltamisella ja hyväksymisellä sekä niiden asenteellisella ylittämisellä on keskeinen asianharrastajaa harjoittava ja kehittävä rooli. Lopulta päämäärä on itseoivallus, jossa niin alempaa kuin korkeampaa itseä ei enää olekaan.
 • Zen, zen-buddhalaisuus (linkki sanasto -sivulle aiheen tarkempaan selostukseen)
  • Kokoelma ytimeltään buddhalaisuudesta kasvaneita oppisuuntia, jotka painottavat käsitteellisen ajattelun ylittämistä. Välineinä toimivat muun muassa paradoksit, kuten "Millainen ääni kuuluu, kun yksi käsi taputtaa?" 
  • Erittäin osuvia ja mainoita zen-tyylisiä ajatelmia: http://olenmitaolen.blogspot.com/ 
  • www.itseoivallus.fi/zen (Zen-tarinoita suomenkielellä, käännössivusto)


2) Persoonallinen itseoivallus ja Jumala

 • Dvaita-vedânta: kokeile internetin hakukoneisiin (Google) vaikkapa hakusanoja 
  • dvaita philosophy 
  • dvaita-vedânta 
  • tattvavâda
  • Madhva
  • Madhvacarya
 • Urantia
  • Monimutkainen maailman- ja ihmiskuva, joka perimmältään lähtee liikkeelle käsityksestä hetkelliseksi ilmiöksi luodusta persoonallisesta ihmisolennosta, jonka persoonan on mahdollista tulla/kehittyä kuolemattomaksi sulautuessaan Jumalan osaseen, Ajatuksensuuntaajaan. Ihminen on häviävän pieni olento olentoryhmien hierarkiassa (hierarkia tarkoittaa tässä yhteydessä tietoisuuden, moraalin ja etiikan suhteellista korkeatasoisuutta). Urantia näyttää olevan synteesiä juutalais-kristillis-länsimais -tieteellisestä ajattelusta. Suosittelen vahvasti perehtymään. 
  • www.urantia.fi (Suomen Urantia -seura ry.)
 • Suurten uskontojen (Kristinuskot, juutalaisuus, islam) eksoteeriset muodot eivät juurikaan tarjoa syvempää itseoivallusta edesauttavia välineitä, mutta kylläkin Jumalan palvelemista edesauttavaa ja syventävää aineistoa. Tämä on suurimmalle osalle ihmisistä kenties mielekkäin itse- ja Jumala-oivalluksen muoto. Voit varoa kuitenkin sentimentaalisuutta, emotionaalista sensitiivisyyttä ja käsitteellistä fundamentalismia. 
 • Suurten uskontojen mystikoilta sen sijaan syvempiä itseoivalluksia ja nöyryyden oleellisuutta koskevia lausuntoja voi löytää. Kirjoita Googleen esim.:
  • Mestari Eckhart
  • Hildegard von Bingen
  • Avilan Teresa
  • Varhaiskristilliset edelläkävijät. 
   • Ks. esim. Filokalia, Gerontikon ja Portaat  -teoksia. Teoksia voit löytää kirjastosta tai tilata Lampukasta tai Valamosta.


3) Sekä persoonallinen että persoonaton itseoivallus ja Jumala

 • Adi Da Samraj 
  • Sekä alemman itsen (ns. êgon) että Korkeamman Itsen ja Jumalan syviä oivalluksia. Mm. erittäin korkeatasoista opetusta sisältävä autobiografia "The Knee of Listening". Suosittelen hyvin vahvasti. 
  • Löytyy videoita YouTubesta.


4) Uudemman ajan opettajia 
Intialais- ja Etelä-Aasialaissyntyisiä opettajia
 • Jiddu Krishnamurti
  • Merkittävä ja kiistelty itsetuntemuksen opettaja. Puhui kaikkien opetuksien ja seuraamisen hylkäämisestä painottaen omakohtaista oivaltamista ja tässä-ja-nyt -hetkessä elämistä. Elämänkerrassa kuitenkin tulee esiin vahvoja henkisen maailman kokemuksia, joista hän ei julkisesti opetustyössään puhunut-kirjoittanut.
  • www.jkrishnamurti.org (The Teaching of J. Krishnamurti) 
  • www.kfa.org (Krishnamurti Foundation of America)
 • Osho
  • Kiistelty "rakkaus-guru". Opetti mm. meditaatiota ja rakastelemisen käyttämistä itseoivallus ja -ilmaisuvälineenä. Laaja-alaista ja monipuolista opetusta. Toimi intialaisessa yliopistossa filosofian opettajana ennen varsinaisen päätoimisen henkisen opettajansa uraa. 
  • www.oshoworld.com
  • www.osho.com
  • www.evl.fi/kkh/kuo/klk/uu/osho.htm (ev.lut. kirkon esittely, jossa keskitytään arkielämällisiin seikkoihin ja kuvauksiin. Itseoivalluksesta ei puhuta juuri mitään). 
 • Swami Sivânanda
  • Perusti Sivananda Yoga -kurssikeskuksia Intiaan. Niissä opetetaan hatha- ja astanga joogaa sekä yoga-vedantaa vedântan advaita -muodossa. Astanga -jooga tarkoittaa tässä yhteydessä Patañjalin filosofista jooga-systeemiä. Swami on kirjoittanut mm. kirjan "All about Hinduism". 
  • www.sivananda.org
  • www.dlshq.org/saints/siva.htm
  • www.sivanandaonline.org
 • Äiti Amma 
  • Kuuluisa halailija, paljon oppilaita ja tukijoita, on tehnyt mm. paljon humanitaarista auttamistyötä. Itsetuntemuksia ja rakkaudellisuutta kehittäviä opetuksia. 
 • Äiti Meera
  • Tätä nykyä tapaa ihmisiä (antaa darshaneita) Saksassa Schloss Schaumburgin linnassa lähellä pientä Balduinsteinin kylää) "Make it a habit to ask the Divine for everything."
  • home.arcor.de/maatrix/amma.html
 • Dalai Lama
  • Tiibetin pakolaishallituksen kuuluisa johtaja. On tehnyt mm. paljon humanitaarista auttamistyötä. Itsetuntemuksia, rakkaudellisuutta ja myötätuntoa kehittäviä opetuksia buddhalaisessa viitekehyksessä.
  • www.dalailama.com 
  • www.tibet.com/DL/index.html 

Joitakin länsimaissyntyisiä opettajia ja opastajia
 • David R. Hawkins 
  • Toiminut mm. psykiatrina. Kirjoittanut kirjoja itsetuntemuksesta ja oivalluksista. Kirjoissa ohitin kinesiologia -asiat ja keskityin kuvauksiin, kerrontaan ja ajatuksiin. Kuvaa omaa opetustaan ja oivalluksiaan paradoksaalisella termiparilla bhakti-advaita.  
  • www.veritaspub.com 
 • Eckhart Tolle 
  • Meditaatio-opetusta, itsetuntemusta, nyt-hetkessä pitäytymistä, mielen sidonnaisuuksien ja mekaanisuuksien kohtaamista. Saatavilla mm. kirjoja ja ääninauhoitteita. 
  • www.eckharttolle.com 
 • Matti Ylén
  • Keskusteluterapiaa, henkistä astrologiaa, laaja-alaista henkistä opetusta ja meditaatio-opetusta. Länsimaiseen esoteriaan liittyvää lineaarista kehittymisnäkemystä tyyliin Steiner ja Urantia, jossa myös jokapäiväisellä niin yksilö- kuin yhteiskuntatasonkin arkielämällä on tärkeä paikkansa.
  • www.tmispiritus.com/texts2.htm 
  • www.tmispiritus.com
 •   Sinä, mikä/kuka oletkaan - ihminen, kissa, koira, hevonen, hyönteinen, kukka, tuoli, kynä, elektroninen laite -, olet minun opettajani "itsenäsi" ja erityisesti Jumalan eräänä ilmiasuna.


5) Henkisistä opettajista...6)
Länsimaisperäistä synteesiä 
 • Teosofia 
  • Helena Petrovna Blavatskyn kumppaneineen visioimaa kaikkien suurten uskontojen alkuyhteyttä.
  • www.teosofia.net
 • Antroposofia 
  • Rudolf Steinerin hengentiedettä. Steinerilla on erittäin moninainen ja laaja kirjallinen tuotanto. Sovelluksia ovat mm. steinerpedagogiikka, biodynaaminen viljely ja eurytmiikka.
 • Kristosofia 
  • Suomalaista kehittelyä oppi-isänä Pekka Ervast. Teosofis-kristillisten ideoiden ja Ervastin intuitio-visioiden kytkentöjä suomalaiseen kansanperinteeseen, erityisesti Kalevalaan. Paljon kirjallisuutta monilta kirjoittajilta, aseettomuuden ihanne).
  • www.kristosofia.fi


7) Filosofia ja psykologia

Jos olet todella oikeasti kiinnostunut henkisestä tiestä, henkisyydestä ja/tai hengellisyydestä etkä vain psyykkisestä eheytymisestä ja/tai emotionaalisesta "karkista" voi olla erittäin oleellistä perehtyä myös moninaisiin filosofian parissa esitettyihin ajatuksiin ja ideoihin. Myös psykologiaan perehtyminen on tärkeää. 


Filosofiassa erityisesti tieto-oppi eli tietoteoria ja sitä kautta havainnon filosofia sekä itsen tai minuuden filosofia voivat olla keskeisiä asioita. Tietoteoriassa oleellista ovat erityisesti perusasiat eli mitä on tieto, miten minulla voisi olla tietoa sekä subjektin ja objektin välinen kiintoisa ongelmavyyhti muodoissaan, kuten "onko niin sanottua objektiivista havaintomaailmaa olemassa?"

Näihin liittyen psykologiset näkemykset havaintosysteemeistä, itsen ja minuuden (self) rakentumisesta sekä emootio- ja tunne-elämän hahmottumisesta ovat hyviä asioita perehtyä. Filosofian, erityisesti tietoteorian, avulla voi myös tarkastella ja arvioida niin psykologisen, kaiken luonnontieteellisen ja humanistisen sekä arkielämän tiedon ja tietämisen perusteita. Että kuinka pätevää kaikki tieto oikein voi ollakaan...

Filosofia

Psykologia


8) Ruumiin hallinta ja ravinto


Ruumiin hallinta ja sen hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla mielekästä itseoivalluksen kannalta. Löydät varmasti juuri sinulle sopivan ruumiin hallintaa ja tuntemusta lisäävän muodon sekä sopivan ravitsemuksen.

Jos kysyt minulta ruumiin hallitsemisesta, ehdotan jotakin sellaista, jossa niin sanottu ruumis- eli kehotietoisuus lisääntyisi. Kehotietoisuudella tarkoitan sinun tietoisuutesi syventymistä oman kehosi/ruumiisi erilaisista tiloista ja niiden kytköksistä psyykkisiksi kutsuittihin tiloihisi (ajatukset, emootiot, tunteet, aikomukset, muistikuvat, intuitio, jne.). Usein tällaiset ovat "itämaisperäisiä" lajeja.

Ravintoa voi ajatella aina suhteessa moniin tekijöihin, kuten ruumiin ja mielen tyyppiin (esim. ayurveda -ajattelun kolmijako tai jokin muu systeemi), iän mukanaan tuomiin muutoksiin, sairauksiin, ilmasto-olosuhteisiin, jne. Voi kysyä itseltään, miksi suurin osa itsensä eritasoisesti oivaltaneista suosii kuitenkin jonkinlaista vegetaristista ruokavaliota. Sinulle voi olla kenties mielekästä tutkia asiaa myös omassa kokemuksessasi. 
 • Jooga
  • Suomen joogaliitto ry (on "suomettanut" joogaa jo 1970-luvun alusta. Yhdistys on sulauttanut Patañjalin astanga-jooga -systeemiä suomalaiseen kristillis-tieteelliseen ajatteluun. Lääketieteen ja tereveysalan ammattilaiset ovat tuoneet länsimaista fysiologista ja psykologista ihmiskäsitystä mukaan. Sulautettu on myös harjoituksia ja periaatteita budo-lajeista. Rauhallista, rauhoittavaa ja turvallista itsekasvatukseen ja eheytymiseen tähtäävää toimintaa.)
  • Astanga (vinyâsa) jooga (Nykyään on Suomessa monia opettajia ja kouluja, joissa voi opiskella astanga vinyâsa joogaa. Helsingin Astanga joogakoulun perustajat olivat ensimmäisten joukossa tuomassa Suomeen tätä lajia. 
 • Budo-lajit (esim. tai-chi, chi kung, yi quan, aikido, karate, taekwondo)
  • Voit halutessasi käyttää internetin hakupalvelimia (Google) näillä hakusanoilla