Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
KULLAKIN ON OMAT AJATUKSENSA, TUNTEENSA JA KÄSITYKSENSÄ; JA NIIN ON HYVÄ

Näyttää siltä, että koivu kasvaa koivuksi ainakin siemenen, maan, kosteuden, ilman ja auringon avulla. Prosessissa saattaa olla mukana joitakin sellaisiakin voimia, joista pienellä ihmisellä ei ole tietoa tai havaintoa. 

Koivu on tietynlainen. Sen puun syyt, kuori, lehdet ja varput ovat tietynlaisia. Ne ovat koivulle ominaisia. Koivu on täydellinen koivu kaikissa elämänsä vaiheissa. Koivulla voi ajatella olevan oma tehtävänsä ja paikkansa ilmentyneen luomakunnan kokonaisuudessa.

Ihmisolennolle näyttää olevan ominaista ainakin seuraavat seikat: hänellä on fyysinen ruumis sekä toimiva psyykkinen rakenne, jossa tietoisuus voi ilmetä. Voi ajatella, että ihmisen hermoston rakenne mahdollistaa vain tietynlaisten tietoisuuksien ilmenemisen aivan kuten muurahaisen hermosto mahdollistaa omanlaisensa tietoisuudet. Fyysisen ja psyykkisten ruumiiden sekä yleisen tietoisuuden lisäksi ihmisellä on lisäksi kyky itsetietoisuuteen, kehonhallintaan ja intentionaalisuuteen eli tietoisuuden suuntamisen jotakin kohti. 

Ihmisillä on oletettavasti monia samanlaisia, mutta paljon myös erilaisia, ajatuksia, tunteita ja aikomuksia. Jos kaikilla olisi samat ajatukset ja tunteet, mitä siitä seuraisi?

Jotta maanviljelijä viljelisi maata, täytyy hänellä olla siihen toimintaan sopivat ajatukset, tunteet ja aikomukset. Jotta poliitikko päättäisi maanviljelijän elinkeinon turvaamisesta, tulee poliitikolla olla tähän päätökseen sopivat ajatukset, tunteet ja aikomukset.

Jotta kokki tekisi ruokaa ravintolassa, tuotantolaitoksen osakkeenomistajat päättäisivät jatkaa tuotantoa ja sinä lukisit tätä tekstiä, tulee teillä kaikilla olla juuri näihin toimintoihin sopivat ajatukset, tunteet ja aikomukset.

New age -henkisyyteen ja länsimaiseen esoteeriseen perinteeseen usein liittyvän lineaarisen ihmisen ja maailman kehitysajattelun täytyy ilmetä joissain ihmisolennoissa jostain syistä. Samoin itämaistyylisemmän syklisen maailmankäsityksen ja järjelle käsittämättömän mystisen kokemuksen sekä siihen liittyvän ajattelun ja kuvailemisen täytyy esiintyä joissain ihmisolennoissa, koska niitä esiintyy.

Joissain ihmisolennoissa ilmenee myös kiintymättömyyttä ajattelu- ja uskomussysteemeihin siten, että he pitävät ajatuksiaan, käsityksiään, uskomuksiaan ja kokemuksiaan vain Elämän tuulien puhalteluna ruumiin ja mielen puissa. Ne voivat olla mielekkäitä "työhypoteeseja" ilmiömaailmassa toimimiseen, mutta niillä ei välttämättä ole juurikaan tekemistä todellisuuden itsensä kanssa, mitä se ikinä sitten voisi ollakaan.

Näyttää erittäin mielekkäältä, että kaikilla on omat ajatuksensa, tunteensa ja aikomuksensa. Kenties jopa terroristeilla ja sotarikollisilla on omat paikkansa ja tärkeät tehtävänsä ilmiömaailmassa; aivan kuten näyttää olevan vaikkapa leopardihylkeellä, joka karkeasti ja julmanoloisesti raatelee, kiduttaa ja syö pikku pingviinejä niiden yrittäessä ensimmäisiä kertoja päästä mereen.

Sairauksilla näyttäisi olevan kasvattava ja parantava tehtävä. Esimerkiksi syöpäsairaus voi kasvattaa näkemään elämän kauneuden ja kuoleman levollisen tyyneyden kaikkien mahdollisesti ahdistavilta tuntuvien kokemuksien lomassa ja jälkeen.

Kullakin on omat ajatuksensa, tunteensa ja käsityksensä; ja niin on hyvä. Ehkä elämässäsi kokemasi tilanteet ovat juuri sinulle sopivia oppimishaasteita? Jospa kunkin meidän elämänkokemuksemme seuraavat meille suunniteltua henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS)?

Kaikki on täydellistä ja ihanaa. Kiitos!

16.7.2008, T.H.