Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini
SUUNNAT KOHTI JUMALAA

TAULUKOINTI ILMENTYNEISTÄ JUMALAA KOHTI OPASTAVISTA OPEISTA SELOSTETTUINA SITEN, KUIN KUSTAKIN NIISTÄ KEHITTÄVÄT JA ETEENPÄIN AUTTAVAT ASIAT ILMENEVÄT. 

Seuraa omaa tietäsi, mikä ikinä se sitten onkaan!

Avoimuus Jumalan opetukselle ja siksi maailman ilmiöille on erittäin keskeistä. Kaikkinainen vastustaminen on häiriötilaa, sillä se tarkoittaa, että "ei"; ja tämä "ei" kätkee lähes aina ylpeyden. 

Ylpeys puolestaan on kaiken "pahan", ēgon, alkujuuri. Älä luule tietäväsi, mikä on totta ja oikein kaikille ihmisille kaikkina aikoina, ja mikä taas ei ole. Oletko sinä ollut tietoisesti läsnä Jumalan tehdessä suunnitelmiaan ja tiedät sekä ymmärrät kaiken? Haluatko opettaa ja haluatko oppilaita? Varo, ettei tämä halusi ole kätkettyä ylpeyttä, kuten se hyvin usein on. 

Ylpeys on sokea, se ei näe itseään. Ylpeys on ensimmäinen ja viimeinen este. Tule tuntemaan tämä ylpeys ja tahdo luopua siitä. Silloin todellinen Jumalalle antautuminen ja "oikeanlainen" nöyryys ilmenevät. Jos tähän asti lukemasi aiheuttaa sisäisyydessäsi häiriötä ja vastustusta, tiedä, että se on ylpeys (ēgon juuri) sinussa, joka metakoi. Tahdo luopua siitä.

Jumala puhuu kaikessa kaikille koko ajan – kuule ja näe tämä. Älä hylkää mitään vain sen vuoksi, että se aluksi saattaa tuntua sinusta vastenmieliseltä – tämä vastenmielisyys on hyvin luultavasti ēgosta peräisin, ja jos tällöin seuraat sitä, vie se sinua poispäin sinulle eteen tuodusta opiskeltavasta asiasta. 

Ei Jumalan antamat läksyt aina ole aluksi pelkästään kivoja ja "fantsuja." Oikeastaan niiden tarkoitus on tulla tuntemaan ja kohtaamaan pelot ja ahdistukset meissä ja oppia luopumaan niistä – ei tukahduttamaan niitä, joka vain pahentaa asioita. Opi siis näkemään Jumala kaikessa ja "filtteröi" Hänen viesteistään juuri sinulle kussakin tilanteessa oikeat asiat, kuten esimerkiksi on tehty noissa alla olevissa erilaisten ilmoitusten ja opetusten taulukoinnissa. 

Siksi, avaudu Jumalan ohjaukselle näkemään Hänen kättensä jäljet kaikessa, mitä näet, kuulet ja koet. Hän opastaa sinut tunnistamaan juuri sinulle olennaiset asiat kaikesta kokemastasi, ja tällä tavoin Hän ohjaa sinua hellävaroen yhä lähemmäs Itseään – ja niin muodoin yhä lähemmäs sinua Itseäsikin.

Opi näkemään joskus pintapuolisesti katsottuna hyvinkin vastakohtaisten, näennäisen ristiriitaisten opetusten ytimeen. Tähän sinua ohjataan, jos olet avoin, luottavainen ja halukas. 

Hengen maailma on nonlineaarinen, kun kaikki käsitejärjestelmät puolestaan kuuluvat lineaariseen maailmaan. Lineaarisella käsitteistöllä nonlineaarisen täydellinen kuvaaminen on mahdotonta. 

Myöskään ei tule sekoittaa eri tasoja keskenään, vaan avautua ymmärtämään erilaisten opetusten ja näkemysten kontekstisidonnaisuus sekä niiden pätevyysalat. Ei vasaralla kannata maalata taulua eikä siveltimellä hakata naulaa seinään.

Jumala ohjaa sinua myös unohtamaan Itsensä, jos se on sinun tahtosi. Ei Hän pakota sinua palvelemaan ja ylistämään Itseään. 

Tämän "unohtamisen halun" seuraukset sinä kuitenkin tulet kokemaan elämäntilanteissasi. Näitä seurauksia ovat mm. ahdistus, alakuloisuus, itsesääli, arvottomuuden ja mitättömyyden tunteet sekä turhautuminen. 

Nämä eivät ole suoranaisesti Jumalan sinulle antamia rangaistuksia, vaan sinun itsesi tekemien valintojen seurauksia. Kun on pimeää, ei ole valoa. Kaikkia noita epämiellyttäviä tunteita kompensoidaksesi sinä nikkaroit monenlaista itsetunnon kohottamista sekä järjestät itsellesi tekemistä ja touhua, jotka liittyvät maailmalliseen "itsesi kehittämiseen", työuraan, kotiin, perheeseen sekä maailman "parantaminen", "kehittymiseen" ja "edistymiseen", tai sitten ns. henkiseen kehitykseen, johon myös voi paeta Jumala ja Itseään. 

Kulje tätä tietä, jos se tuntuu sinulle oikealta juuri nyt. Ja näin ollen se onkin sinulle oikea juuri nyt.

Muista, että mitä lähempänä ole Jumalaa, sitä lähempänä olet toisia ihmisiä, ja mitä kauempana olet toisista ihmisistä, sitä kauempana olet Jumalasta. 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita fyysistä lähellä oloa vaan sisäisen asennoitumisen tilaa. Kaikki sisäisyydessäsi tuntema häiriöliikehdintä sekä kanssaihmisistä erottautumaan pyrkivä ajatus-tunne –virikkeistö vie sinua tavallaan väärään suuntaan. 

Tunnista näiden sisäisten liikkeidesi toiminta ja silloin tämä sisäisyyden tuntemuksesi toimii hyvänä mittarina ja oppaanasi. Katso, ettet "filtteröi" pois mitään sellaista, mikä sinua kasvattaisi ja mikä on sinulle annettu opetukseksi. 

Nämä opetukset tunnistat myös siitä, että ne tuodaan sinulle yhä uudestaan eteen opittavaksi mitä moninaisimmissa muodoissa niin kauan, kunnes niiden opettaman läksyn olet oppinut.

Tutki sisintäsi. Tahdo luopua kaikesta katkeruudesta, piikittelyn haluisesta kriittisyydestä eli kanssaihmisen vahingoittamisen halusta, oikeassa olemisen halusta, ajatuksien, tunteiden ja muistojen varaan elämäsi rakentamisesta. 

Nuo kaikki ilmiöt perustuvat pelolle. Kun Rakkaus on, ei ole pelkoa. Rukoile Jumalaa siunaamaan ja varjelemaan kanssaihmisiäsi; tämä on eräänlaista "valotyötä." Kerro Jumalalle haluavasi luovuttaa Hänelle kaiken; aivan kaiken – itsesi ja kaikki ajatuksesi, tunteesi, tahtosi ja tekosi. 

Hän näkee kaikki, mitä sinussa on ja mitä sitä tahdot, tunnet ja teet. Kerro Hänelle haluavasi tulla täysin Hänen palvelukseensa täyttääkseen vain Hänen tahtonsa, jos tämä tuntuu sinusta oikealta sinulle juuri nyt. 

Kiitä ja ylistä Jumalaa sanoin, teoin ja lauluin. Kaikin tavoin. Mutta älä tyrkytä Jumalaa kanssaihmisillesi – ellei se sitten ole sinun tehtäväsi. Vain sinä voit tulla tietämään, mikä on kulloinkin sinun tehtäväsi Jumalan työkentällä. Kysy aina Jumalalta. Ja kiitä Häntä. Kaikki on Hänestä, Hänessä ja Hänen Tahtonsa alaista alati. 

Tule ymmärtämään tämä ja ota paikkasi Jumalan palvelijana. Tämä on ihanaa. Kaikki tämä tapahtuu kuitenkin vain, jos sinä niin tahdot ja luotat Jumalaan. Tahdotko sinä niin?

Lähesty Jumalaa tasaisesti laajalla skaalalla. Kuten näkyvä valo jakaantuu moniin nähtäviin väreihin, koostuu inhimillinen, maallinen elämäkin monista ulottuvuuksista. Lähesty kaikilla näillä ulottuvuuksilla Jumalaa käyttäen kaikkea (aisteja, ajatuksia, tunteita, tekoja, tahtoa, jne.) Jumalan palvelemiseen. 

Älä kiellä tai tukahduta mitään tai tuo kielto tulee sinulle suureksi esteeksi. Luuletko sinä, että Kaikkivaltias Jumala ei olisi tehnyt jotakin sinua auttaakseen tai olisi tehnyt jotakin sinua harhauttaakseen? Jos näin luulet, kasva tämän ylitse näkemään Jumalan Kaikkiallinen Rakkaudellisuus – suuri Elämänleikki, jota kaikki tämä näennäinen, lineaarinen olevaisuus on. Kohtaamasi ongelmat ovat hyvin paljolti sinun itsesi tekemiä. 

Toisaalta, sinun tiesi saattaa kuitenkin olla vaikkapa elää jossakin ashramissa/temppelissä eristettyä elämää tai elää yksin jossain vuorella tai julistaa kovaan ääneen Jumalan sanaa ja "tuomiopäivän" tulemista tai olla "kassialmana" keräten ihmisten jätteitä. Sinun tämänkertainen tehtäväsi voi olla myös tällainen. 

Mutta tule tuntemaan sisäisyydessäsi onko se näin, vai koetatko pakoilla jotakin? Ēgo meissä on hyvin ovela. Se ohjaa meitä väärille teille, jotka toki lopulta ovat kuitenkin oikeita ja niitä teitä, jotka meidän tulee kulkea läpi oppiaksemme. Tule tuntemaan sen kepposet. 

Jumala auttaa, ohjaa ja opastaa, jos sinä sallit Hänen tehdä niin. Hän lähettää auttajia sekä näkymättömillä että näkyväisillä tasoilla. Onhan Hän Kaikki, Mitä On. Hän on kaiken Luoja ja käsittämätön Olevaisuus-Suuruus. Ylistetty olkoon armollinen Rakkauden Jumala. Kiitos! Kiitos!
 

Opetuksen ilmenemismuoto

Kehittävät eli eteenpäin kohti Jumalan tiedostamista auttavat asiat

Patañjalin

joogafilosofia

1) Henki (âtman, purusha), 2) sielu (mieli ja äly) ja 3) ruumis. Ainetta, materiaalista (näennäistä, màyà) olemista ovat 2 ja 3. 


Todellinen itse on 1. Kohti Jumalaa ja Hänelle antautumista edetään psykofyysisin harjoituksin. Dvaita-näkemys (kaksinainen), eli on Jumala (Îshvara, Purusha) ja yksilösielu (jîva, purushaa). Jumala on kuitenkin jossain määrin vain passiivinen, vapautettu sielu.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa henki ja vapautua mielenliikkeistä (yogas cittavrtti-nirodhah (PTJS I:2)) ja sitä kautta ruumis-mieli –identiteetistä lähinnä mekaanisin keinoin (asennot, lukot  ja hengityskontrolli).

Advaita vedanta

Todellisuudessa on vain Itse, yksi Purusha. "Tat tvam asi", "aham brahmasmi" eli olen Brahman, Kaikkeus-jumaluus. 


Ilmentymätön on muodoton Brahman ja ilmentynyt on aineellinen maailmankaikkeus, joka on lopulta harhaa (näennäistä, mâyâ).

**  Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa henki ja vapautua ruumis-mieli –identiteetistä.

A Course in Miracles (ACIM),

Ihmeiden oppikurssi (IOK)

Kristus on todellinen identiteetti. Ēgo on samaistuminen ruumis-mieleen ja aisteihin. 


Havainto on sisäisen tilan projektio; havaintomaailma on mielensisäinen. On vain yksi identiteetti ja siinä "me" kaikki olemme yhtä. Ylpeys on kaiken "pahan" juuri.

**  Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa Jumalan luoma Kristus-olento, joka on Jumalan lapsien yksi, yhteinen identiteetti. Keskeistä on täydellinen Jumalalle antautuminen ja kanssaihmisten ymmärtäminen yhdeksi itsen kanssa.

Kanssaihmisten yhteydessä tämän muistaminen, realisoiminen tapahtuu. Kaikki ovat toistensa opettajia ja oppilaita. Havainto on merkityksellistämisen tulos. Näen aina vain sitä, mitä on minussa itsessäni.

Gaudîya vedanta,

(Hare Krishna –liike)

Acintya bhedâbheda tattva. Jumala on samanaikaisesti sekä Ykseys (Samuus) ja erillinen. Yksilöllinen sielu-itse (jîva, purusha) on laadullisesti yhtä Jumalan kanssa, mutta määrällisesti pienempi. 

Yksilösielu on osa erästä Jumalan energiaa. Jumalalla on kolme energiaa: sisäinen energia (henkinen), rajaenergia (elävät olennot) ja materiaalinen energia (aineellinen muoto). Kuten tuli on liekki, on sillä myös siitä aistihavainnossa erilliset lämmön ja valot aspektit, joita ei ole ilman tulta; ja joita ilman tuli ei ole tulta saati tule tiedettäväksi/tunnettavaksi. 

Jumalalla on henkinen muoto ja henkiset toiminnat. Gurulle antautuminen auttaa antaumuksellisen Jumalan palvelemisen kehittymistä ja sydämen puhdistamista.

**  Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa henki, Jumalan osanen ja asettautua todelliseen henkiseen olemukseensa (identiteettiinsä) Jumalan antaumuksellisena palvelijana. 

Eräitä keskeisiä menetelmiä ovat mantra-laulu (puhdistuminen äänivärähtelyllä), Jumalasta kuuleminen ja lukeminen sekä antaumuksellinen palveleminen.

Kristinusko

 

 

 

1.      Jeesuksen opetus

 

2.      Katolilaisuus

 

3.      Ortodoksisuus

 

 

 

4.      Luterilaisuus

Ilmoitus Jumalan armosta ja ihmisen pelastuksesta. Ihminen on Jumalan luoma kuva hänestä itsestään. Tosin Raamatussa sanotaan, että Jumala on henki, mikä paljolti näyttää kristinuskon valtavirtatulkinnoista unohtuneen. Alla on listattu muutama kristinuskon valtasuuntaus.

1.      Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä kuin itseäsi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Jätä itsekkyys (ēgokeskeisyys) ja antaudu täysin Jumalalle. Hän puhdistaa ja ohjaa ja antaa Pyhän Hengen ohjaajaksesi (intuitio).

2.      Pahat henget, demonit ja paholainen ovat vastustajia. (Näistä energioista tulee irrottautua rukouksessa ja meditaatiossa). Jumalan yhteyteen kytkeytyminen. Ihmisen pyhittyminen on mahdollista ja se on eräs päämäärä.

3.      Pahat henget, demonit ja paholainen ovat vastustajia. (Näistä energioista tulee irrottautua rukouksessa ja meditaatiossa). Ihmisen jumaloituminen, Jumal-yhteyteen kytkeytyminen (eli jooga) on elämän päämäärä. Keskeistä ovat nöyryyden kasvu, joka auttaa suuresti luciferisen ylpeyden tunnistamisessa ja siitä luopumisessa sekä täydellinen Jumalalle antautuminen.

4.      Ēgokeskeisyys, siihen rakentuvat väärä minuus (sosiohistorialliseen persoonaan ja ruumiiseen samaistuminen) ja kaikki tälle pohjalle rakentuvalta itsekkyydeltä lähtevä toiminta ovat syntiä eli Jumalan tahdon vastaista tekemistä (tosin luterilaisuus ei tätä ymmärrä näin vaan juurikin pitäytyy tuossa väärässä minuuskäsityksessä). Jumalan yhteyteen kytkeytyminen.

Islam

Antautuminen Jumalan haltuun, ja Hänen palvontansa. Ystävällisyys, armeliaisuus ja kuuliaisuus.

Buddhalaisuus

Kiintymys aineellisiin asioihin ja elämänhalu (persoonallisen, ēgo-lähtöinen elämänhalu) aiheuttavat kaikki kärsimykset.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa luonnontuote ja siten vapautua ēgokeskeisyydestä elämäänsä ohjaavana perusperiaatteena. Ruumis on luonnontuotetta ja mielensisällöt (ajatukset ja tunteet) ovat pitkälti karman ohjaaman sosiaalisen oppimisen tulosta.

Todellinen Itse, joka elävänä tietoisuus-voimana elävöittää ruumis-mielen, on näiden tuolla puolen. Luonto ja hiljaisuus. "Jalat maassa".

Zen

Nonlineaarista Todellisuutta ei ole mahdollista täydelleen kuvata lineaarisin, inhimillisen mielen sisäisin käsittein. Siksi zen-tie kulkee paradoksien avulla mielenliikkeiden ja käsitteiden tuolle puolen. 


Kaikessa on kyse mielestä. "Kun näen lipun liehuvan salossa, ei lippu eikä tuuli liiku, vaan mieli liikkuu." Tyhjänä, mutta silloin juuri niin täynnä.

** Tarkoitus on tietoinen läsnäolo tässä ja nyt tyhjänä kaikista ennakkokäsityksistä, ja juuri siksi niin avoin ja alati uusiutuva. Luonto ja hiljaisuus. "Jalat maassa".

Baha'i

Kaikki uskonnot ovat yhden ja saman Jumalan ilmoituksia eri paikoissa eri aikoina eri väestöille.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään Jumalan palvelemisen oleellisuus ja sitä kautta kanssaihmisten kaikkinainen palveleminen.

Luonnonuskonnot

Animistisuus (hengen/henkien läpäisemä luonto), joka johtaa luonnon kunnioittamiseen ja ihmisten näkemiseen luonnon osana.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään ruumis-mielen olevan osa ekologista kokonaisuutta, jonka kanssa sopusuhtainen eläminen on tärkeää. Kaikkea tätä ohjaa kuitenkin Korkein Henki.

Steinerin

antroposofia

Ymmärrys kaiken aineellisen takana olevasta henkisestä. Henkisessä olemisessa on kaiken syy ja alku, josta aineellinen on vain seuraus. 

Katedraalin alkusyy ja liikkeellepaneva voima on arkkitehdin mielessä oleva ajatusmuoto ja rakennuttajien mielessä oleva tahto (jotka molemmat – ajatusmuoto ja tahtovoima – ovat kosmoksen korkeampien voimien liikettä ihmismielessä). 

Luonnontiede on oivallista omalla, (psyko-)fyysistä maailmaa koskevalla alallaan.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa olemukseltaan henkistä laatua ja tulla vähitellen voimakkaampaan tietoiseen yhteyteen henkisen maailman ja siellä vaikuttavien voimien kanssa. Jokaisella on osansa Jumalan suuressa suunnitelmassa. 

Ajatukset, tunteet ja tahto ovat keskeisiä elementtejä ja niitä tulee opetella käyttämään oikein henkistä tietoisuutta edistäviin toimiin. Henkinen kehitys on etenemistä henkisen tason hierarkioissa kohti Korkeinta, Jumalaa.

Urantia-kirja

Ymmärrys kaiken aineellisen takana olevasta henkisestä. Olevaisuus on täysin henkisen läpäisemää, mutta ei ole fyysisen vastakohta vaan fyysinen on eräänlainen liukuma matalataajuuksisempiin olemisen tasoihin ollen siis "alempaa" värähtelyä, mutta ei sen takia mitenkään vähäarvoisempaa vaan omalla "tontillaan" erityisenkin tärkeää.


Inhimilliset aistit ja mieli ovat rakentuneet fyysisen kanssa toimimaan; siksi niillä on mahdotonta havaita ja käsittää korkeampia olemisen tasoja. Luonnontiede on oivallista omalla, (psyko-)fyysistä maailmaa koskevalla alallaan ja se kehittyy koko ajan ollen sopusoinnussa henkisen kanssa.

**  Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa Jumalan luoma olento, jolla on mahdollisuus tulla Jumalan yhteyteen jo "lihassa ollessaan", mutta yhteyden kehittäminen ja syventäminen jatkuu myös kuoleman jälkeen eli hengen lähdettyä fyysisestä ruumiista. Todellisuudessa Henki-Sielu on aina jo Jumalan yhteydessä ja niin muodoin omassa Oikeassa olemuksessaan; tämä vain pitäisi tulla tiedostamaan (tavallaan muistamaan). 

Niin ollen "lihassa oleminen" on vain mielessä oleva eräänlainen havainto-kategoria. Henkinen kehitys on etenemistä henkisen tason hierarkioissa kohti Korkeinta, Jumalaa. 
Ideana on jossain määrin samaistua Jumalan antaman Ajatuksensuuntaajan kanssa. 

Ajatukset, tunteet ja tahto ovat keskeisiä elementtejä ja niitä tulee opetella käyttämään oikein henkistä tietoisuutta edistäviin toimiin. 

Jokaisella on osansa Jumalan suuressa suunnitelmassa. Pyrkimyksenä on elää hedelmällisesti Jumalaa ja kanssaihmisiä palvellen maallisen elämäntilanteidensa yhteydessä. Kyseessä on siis Todellisuuden tiedostamisen tie.

Ramana

Maharshi

Kysymys: "Kuka/mikä minä olen?" J¤ànan –päätös. Kaikessa on kyse mielen muunteluista, mielen liikkeistä. Virheellinen minä-käsitys (ēgo, joka johtuu tietämättömyydestä (avidyà)) ja ylpeydestä on kaiken juuri. 


Tyhjänä, mutta silloin juuri niin täynnä. Ruumis ja persoona (sosiohistoriallinen olemus) ovat Itsen, joka on todellinen identiteetti, käyttövälineitä.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa Itse (joka on mahdoton kuvata käsitteillä "oikein") ja vapautua mielenliikkeisiin takertumisista ja sitä kautta ruumis-mieli –identiteetistä. Ruumis-mieli on Korkeimman käyttöväline. Hiljaisuus.

ørã Nisargadatta Mahàràj

Valvetilasi on unta. Mielessä havaittu ja merkityksellistetty ilmiömaailma on Todellisuuden näkökulmasta unta, harhaa, màyà. Tämä asenne ei yksinään kuitenkaan toimi käytännön tasolla vaan sen tulee olla taustafilosofisena elementtinä, jota ei tule sekoittaa "alemman tason" ilmiömaailman käytännölliseen toimintaan. 


Muista, että vasaralla lyödään nauloja ja siveltimellä maalataan. Tee näin, kunnes olet täysin asettunut Jumalan ohjaukseen, jolloin kaikki tapahtuu itsestään.

Taolaisuus

Teoton toiminta (wu wei), kaiken itsestään tapahtuminen ja luonnon osana oleminen. Jumala on tehnyt jo kaiken valmiiksi. 


Ei tarvitse tehdä mitään. Antaudu vain täysin Jumalalle ja tahdo toteuttaa Hänen tahtonsa, niin sinulle näytetään, että Jumalan tahto jo aina tapahtuu kaikessa kaikkialla. Ruumis-mieli on osa luontoa, aineellista ilmentymää.

ørã Aurobindo

Advaita vedantan kehittely laajemmalti, mutta perustaltaan samoin. Sinä olet henki-sielu, osa Korkeinta Jumalaa.

Äiti Amma

Jumalan antaumuksellinen palveleminen ja kanssaihmisten hyväksi toimiminen. Eräitä keskeisiä menetelmiä ovat mantra-laulu (puhdistuminen äänivärähtelyllä) ja antaumuksellinen palveleminen.

Äiti Meera

Srî Aurobindoon kytkeytyvä. Jumalallisen rakkauden oivaltaminen ja yleinen puhdistuminen. Vähitellen kohti Jumalaa. Hiljaisuus.

** Tarkoitus: "Make it a habit to ask the Divine for everything."

Teosofia

Kaikki uskonnot ovat yhtä. Totuus on korkein uskonto. Jumala on ilmaissut Itsensä monien eri uskontojen kautta. Jumala on kuitenkin Yksi.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa transsendenttinen Itse ja vapautua mielenliikkeisiin takertumisista ja sitä kautta ruumis-mieli –identiteetistä. Ruumis-mieli on käyttöväline.

Jiddu

Krishnamurti

Vapautuminen auktoriteeteista (guruista yms.) ja luottamus kaiken olemiseen oikein jokaisessa juuri nyt-olemisessa. Läsnäolo tässä ja nyt. Kaikki tapahtuu itsestään.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään ruumis-mielen olevan pitkälti luonnontuote ja siten vapautua ēgokeskeisyydestä elämäänsä ohjaavana perusperiaatteena. Ruumis on luonnontuotetta ja mielensisällöt (ajatukset ja tunteet) ovat pitkälti karman ohjaaman sosiaalisen oppimisen tulosta. 

Tietoinen Itse-olevaisuus on kaiken tämän tuolla puolen. Irtaantuminen kaikista auktoriteeteista ja niiden antamaan näennäiseen turvaan takertumisesta ja pakenemisesta on olennaista. 

Keskeistä on omista sisäisistä tiloista vastuunottaminen, omilla jaloilla seisominen ja niihin luottaminen (syvemmin: Jumalaan luottaminen). Luonto ja hiljaisuus. "Jalat maassa".

Kristosofia

Jeesuksen vuorisaarna keskeisenä ohjeena. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kristillisyys ja teosofia sekä suomalainen kansanperinne (Kalevala yms.), ja laajemmin ymmärrettynä luonnonkansojen opetuksista keskeisen annin uuttaminen, ovat keskeisiä.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa Jumalan luoma Kristus-Olento, jolla on mahdollisuus jumaloitua ja tulla Jumalan yhteyteen siinä mielessä, että ymmärtäää/realisoi jo olevansa se, mikä on eli tämä Kristus-Olento. Pyrkimys elää hedelmällisesti maallisten elämäntilanteiden yhteydessä käyttäen hyväksi niitä elementtejä, joita kussakin paikassa on läsnä ja saatavilla.

Elokuvat ja/tai muu yleismateriaali

Jumala ohjaa ja inspiroi näkemään-kuulemaan näitä, jotta puhdistusta tapahtuisi. Puhdistuminen on pääasiassa itkemistä, jolloin fyysiselläkin tasolla poistuu elimistöstä toksiineja, joiden muutoin olisi vaikea poistua. 


Mutta puhdistus on myös kehossa tuntuvia "kylmiä väreitä" ja eräänlaisia hurmion tuntemuksia, jolloin hienompia käyttövälineitä ikään kuin "höylätään" ja hiotaan.

Ilonläpäisemä äiti

Ruumis ja persoona (sosiohistoriallinen olemus) ovat Itsen käyttövälineitä. Itse on Todellinen Henki-Sielu -Identiteetti,

MAPJKK,

mormonikirkko

Jumalan rakastava palveleminen. Ihminen on todelliselta olemukseltaan henkinen olemus.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa Jumalan luoma olento, jolla on mahdollisuus tulla vahvempaan Jumalan yhteyteen kuolemansa jälkeen eli hengen lähdettyä fyysisestä ruumiista. Pyrkimys elää hedelmällisesti Jumalaa ja kanssaihmisiä palvellen maallisen elämäntilanteidensa yhteydessä.

Eckhart Tolle

Sinä et ole sinun mielesi. Älä samaistu mielesi sisältöihin (ajatuksiin ja tunteisiin, muistoihin jne.). Ideana on päästää irti menneisyys-tulevaisuus –pohdiskelusta ja sitä kautta rakentuvasta identiteetistä. 


Elämisen fokus kohdistuu jokaiseen NYT-hetkeen. Keskeistä on mm. kehomeditaatio ja sillä keinoin patoutuneen ajatus-tunne –energian (demonien; "känkkäränkkä -meissä) sulattaminen.Todellisuudessa kaikki tapahtuu itsestään.

David R.

Hawkins

Bhakti-advaita. Vain Itse on todellinen. Todellisuudessa (nonlineaarinen) ei ole kausaliteettia, joka on vain mielen rakennelma.

Ajatukset ja tunteet ovat välineitä lineaarisessa, näennäisessä olemisessa käytössä olevia tikapuita kohti korkeinta. Ne jäävät taakse, kun niiden käyttöaika on ohitse. 

Ruumis-mieli on karminen nukke, joka elää oman ennalta määrätyn aikansa loppuun. Itse, joka on Todellinen Identiteetti sisältää tietoisuudessaan tämän kaiken. Jumala on sekä immanentti että transsendentti. 

Ylpeys on kaiken "pahan" juuri. Vetää yhteen mm. advaita vedantan, Ramana Maharshin, Srî Nisargadatta Mahârâjan, zenin, hengentieteen (antroposofia), luonnontieteen ja acintya bhedâbheda tattva -doktriinin.

** Tarkoitus olisi tulla ymmärtämään olevansa Itse ja vapautua mielenliikkeisiin takertumisista ja sitä kautta ruumis-mieli –identiteetistä. Ruumis-mieli on käyttöväline. Antautuminen Jumalalle on puhdistavaa ja ohjaa kohti korkeampia tietoisuuden tasoja. Jumala on Rakkaus.

Barry Long

Itse on todellinen identiteetti. Se on tietoisuutta. Rakastelu on keskeinen väline rakkauden ja Jumalan oivaltamisessa. Ēgoidentifikaatio on kaiken pahan alku ja juuri. Tulee on irrottautua siitä antautumisella ja tietynlaisella periksiantamisella. 

Välineenä käytetään mm. kehomeditaatiota, jolla puhdistaudutaan ja syvennytään Itsen tuntemuksessa, ja sitä kautta myös alemman itsen (ēgo-itsen) tuntemuksessa. Jumala on Rakkaus.

âdi da

Keskeistä on Itserealisaatio ja ēgon kepposten tuntemaan oppiminen. Korkeimman tunnustaminen ja Hänen antaumuksellinen palvelemisensa (âdi Dan kautta (vrt. muut guru-traditiot) ja Rakkaudelle antautuminen.

Tieteen tietoteoriat

Keskeistä on ymmärtää kaiken havaintojen kautta "saadun" olevan viime kädessä mielen rakennelmaa, joka projisoidaan "ulos" aisteista ja sitten "nähdään" "ulkomaailmassa". Kaikki tiede rakentuu aistihavainnon ja sen oikeuttavien psykologisten mekanismien pätevyyden oletukselle.

Tiede

On pätevää omalla alallaan eli lineaarisessa fyysisessä maailmassa, jossa kausaliteetti näyttäisi olevan mielekäs laki. Mutta tämä lineaarinen, fyysinen maailma on vain henkisen, nonlineaarisen ilmausta, jossa kausaliteettia ei ole.

Älä sekoita näitä tasoja. Ruumis-mieli on aineellinen, mutta Itse on Henki, ja näin ollen siis henkinen/hengellinen.

Astrologia

On oivallinen peilausväline, jonka avulla psykofysiikan (ruumis-mielen) tunteminen tulee tietyistä näkökulmista mielekkääksi. Astrologia, tähdet ja planeetat eivät kuitenkaan käsittele Todellista Henki-Sielu –Itseä, koska tämä on henkinen/hengellinen, kun taas ensin mainitut ovat aineellisia ja täten koskevat siis vain näennäisiä ilmiasuja. 

Puhdistus- ja alemman itsen tuntemis- sekä karman kartoittamisvälineenä astrologia on kuitenkin hyvä; niin kauan kuin sitä kokee tarvitsevansa. Jumalalle antautumisen syventyessä sellaiset apuvälineet, joita ei enää tarvita, jäävät käytöstä pois. Niin myös astrologia tehtyään tehtävänsä.

Energia-harjoitukset

Fyysinen jooga, tai chi, reiki, qi gong, jne. Kaikki nämä ovat oivallisia välineitä tulla tuntemaan ruumiissa vaikuttavat energiat sekä niiden liittyminen tunne- ja ajatustoimintoihin (ns. hienojakoiset kehot). 

Näin tullaan tuntemaan ruumiin ja mielen välinen vuorovaikutus. Nämä ovat myös hyviä keinoja puhdistumiseen. Myös  mantrat (esim. mahâmantra ja äiti-Amman Jumalan nimien laulamis –mantrat) ovat puhdistusvälineitä, mutta toimivat vielä enemmän hienommilla tasoilla. 

Jälleen ei tule sekoittaa tasoja; vaikka kaikki on henkistä, hengen läpäisemää, ja henkisen sekä maallisen raja on oikeastaan värähtelytasojen liukumaa, tulee näillä alempien energioidenkin tasolla työskennellä niin kauan kuin se on tarpeellista – ja se on tarpeellista yleensä aika kauan. 

Ei voi alkaa lukemaan romaania ellei osaa ensin kirjaimia ja sanoja. Vähitellen työskentelyalaa laajennetaan yhä vain kohti korkeampia taajuuksia, kuitenkaan jättämättä pois alemman tason harjoituksia ennen kuin tosiaan ne ovat tehtävänsä tehneet. Tällöin ne putoavat pois itsestään. 

Tämä kaikki on jokaisen tultava omassa kokemuksessaan kokemaan, niin kuin kullekin on oikein.

Jumala puhuu kaikissa kaikkina. Jumala elää "meissä" "meinä". Ilmentynyt, näennäinen, maailmankaikkeus on yhtä suurta yksinpuhelua, suurta leikkiä (krishna-lîlâ), jota Kaikkeuden minuus käy Itsensä kanssa.

Herra kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan.

Jaya râdha-mâdhava (jaya) kuñja-bihâri ||

Govindam âdi-purisham tam aham bhajâmi ||

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

hare râma hare râma râma râma hare hare ||

Gloria in excelsis deo.