Etusivulle

=SIVUT=

JOHDANTO

AINEISTO

SANASTO

LINKIT


PALAUTE=YHTEYS=

Sähköpostiosoite


Päivänsini

Ei ole mitään oikeaa, yhtä tietoa

Ei ole mitään "oikeaa, yhtä" tietoa, joka "kaikkien" Elämän osasten olisi tultava tietämään. Ajattelu ja tuntemismallit vain ovat erilaisia, ja sen johdosta erilaiset maailman selitysmallit ovat toisille mielekkäämpiä kuin toisille. 

Jumalaan ja Itseen johtaa monta tietä; niin monta kuin on kulkijaakin, vaikka Todellisuudessa ei ole ketään kulkijoita eikä mitään tietä, jolla kulkea, sillä "me" olemme jo aina se, miksi Jumala meidät loi; omaksi kuvakseen, Hänen Ainoaksi Pojakseen. 

Tämän ymmärtämiseen ja "muistamiseen" on näitä näennäisiä välineitä (ruumis, aistit, mieli, ajatukset, tunteet) käytettävä ja niiden avulla "meitä" ohjataan "meidän" Ykseys-Itseemme. 

Kristus ohjaa "meitä" alati Itsensä tuntemiseen. "Yksinkertaisten on Jumalan valtakunta" voi tulkintua hyvin monimerkitykselliseksi. Keskeistä on kuitenkin vain antaumus; Jumalalle, Hänen palvelukseensä antautuminen; täydellisesti. 

"Minun tulee vähetä, Sinun enetä/enentyä." Tapahtukoon Sinun tahtosi, sillä se on Se, Mikä On. 

T.H., Kla vuodenvaihde 2004-05